LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Nama Lembaga: LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Singkatan: LPMD
Dasar Hukum / SK Pembentukan: 188.45/36/KTPS/414.411.22/2023
Alamat Kantor: Jl. Raya Sundulan No. 02
Profil LPMD

Visi & Misi LPMD

Tugas Pokok & Fungsi LPMD

Kepengurusan LPMD

Nama Jabatan Pendidikan

NGAPANDI

Hj. SITI KHOIRIYAH, M. Pd

A. AKOMADIN, S. Pd

MASKUP, S. Pd I

SUDARSONO

KASWAN

NURSALIM

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

SLTA

S-2

S-1

S-1

SMP

SMP

SMP